TOLIARA : RESULTATS DE LA COMPETITION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

Antananarivo, 02 octobre (ANTA) : Voici les résultats de la compétition du Sport Scolaire tenue à Toliara:
HAND BALL:
-Filles:
Alaotra Mangoro 17Antsinanana 11
Diana14 – Vatovavy Fitovinany 3
Sofia22 -Vakinankaratra 8
Ihorombe14- Atsinanana9
Analanjirofo19 – Anosy7Garçons:
Alaotra Mangoro14 – Betsiboka 10
Atsinanana 23- Amoron’i Mania 7
Vatovavy Fitovinany 14- Sava 8
Analamanga20-Bongolava11
Alaotra Mangoro 17- Analanjirofo14
Sofia 19- Boeny 18
Anosy 35- Melaky 18
VOLLEY BALL:
– Filles:
Atsinanana 03- Analamanga00;
Boeny 03- Vakinankaratra 00
Analamanga03- Anosy 01
-Garçons :
Sava 03- Sofia 01
Atsimo Andrefana03- Atsimo Antsinanana00.

BASKET BALL
Filles:
Boeny 62- Analanjorofo24;
Ihorombe29- Alaotra Mangoro 25;
Menabe32, Androy13.
Garçons:
Antsinanana45- Atsimo Antsinanana 43;
Diana43- Vatovavy Fitovinany 40.
FOOT BALL: U 13
Filles
Vatovavy Fitovinany01- Ihorombe01;
Analanjirofo 01- Atsimo Andrefana00;
Betsiboka 01- Diana01-
Anosy01-Androy00;
Analanjirofo 04-Boeny01
Melaky 01- Vakinankaratra02
Garçons:
Vakinankaratra01-Haute Matsiatra01
Amoron’i Mania 00- Vatovavy Fitovinany00
Antsinanana 02- Itasy00
Sofia03- Analamanga01
Menabe02- – Vatovavy Fitovinany02