PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN: FITSIDIHANA NY « OTME »

Afa-po tamin’ny asan’ny OTME ny Praiministra Ntsay Christian nandritra ny fitsidihana nataony

Antananarivo, 06 septembre 2019 (ANTA) : Nitsidika ny « Office de Transmission Militaire de l’Etat » (OTME) eny Andafiavaratra ny Praiminisitra Ntsay Christian androany maraina, fitsidihana izay tafiditra hatrany ao anatin’ny fiomanana amin’ny handraisana ny Papa Ray Masina François, filoham-panjakana Vatikana, ka anamafisana ny fijerena sy fandrindrana ny asa mikasika ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Manampy an’ireo ivon-toerana efa miasa amin’ny fanaraha-maso ny filaminana eto Antananarivo eo anivon’ny Foloalindahy, amin’ny alalan’ny fahitalavitra, ny OTME.
Nanambara ny Praiminisitra fa miroso amin’ny fampiasana fitaovana raitra isika ka tokony hahazo vokatra tsaratsara kokoa, ary indrindra, ho tena voafehintsika ny fandriampahalemana mandritra ny fandalovan’ny Papa. Notsipihiny ihany koa fa mirindra tsara araka ny niheverana azy ny fiaraha-miasan’ireo mpitandro filaminana miandraikitra ny lalana sy ny toerana tsirairay voakasik’io fihaoanana lehibe io. Nahatsiaro afa-po tamin’ny fanomanana rehetra ny tenany ary mino fa ho tomombana ny fandriampahalemana. Fotoana iray nampahatsiahivany an’ireo Foloalindahy ny maha-zava-dehibe ny fananana ireo fitaovana ireo androany, sy nanomezany hafatra mikasika ny tokony handraisan’ny tsirairay ny andraikitra tandrify azy avy, mba hanatrarana ny tanjona kendrena.
Aorian’ny fotoan’ny fivahinianana masina kosa dia haparitaka amin’ireo faritra mena eto Antananarivo ny fitaovana fanaraha-maso rehetra nampiasaina teny “Soa Mandrakizay”, hoy ihany ny Praiminisitra.