IREO FILOHAN’NY ONIVERSITE ENINA ETO MADAGASIKARA

Antananarivo, 11 aprily 2019 (ANTA) : Ho fanampin’ny tatitry ny filankevitry ny minisitra natao ny 10 aprily 2019, dia ireto ireo

Filohan’ny Oniversite enina eto Madagasikara nahazo fankatoavana :

,