COMMUNIQUE CONSEIL DES MINISTRES DU 4 SEPTEMBRE 2019

Antananarivo, 5 septembre 2019 (ANTA) : I – FAMPAHAFANTARANA Nampahafantatra ny fizotry ny asa ataon’ny sampana tsirairay rehetra ao amin’ny minisitera sahaniny avy ireo minisitra, ao anatin’ny fandaharan’asa fampiasam-bolam-panjakana na PIP araka ny lalàna mifehy ny teti-bola nasiam-panitsiana 2019. Entitra ny Filoham-pirenena nanamafy ny tsy maintsy hahatanterahan’ireo minisitra tsirairay ny tetik’asany ka nanomezany toro-marika ny tokony hanafainganana ireo pitsopitsony amin’ny dingana ara-panjakana arahina ao anatin’ny tsenan’asam-panjakana. Nanipika manokana ny tsy maintsy handraisana fepetra mikasika ny fanararaotana ny fampiakaram-bidy ny entana ilaina andavanandro eny an-tsena ny Filoham-pirenena. Mila tsirihina araka izany ireo mpanafatra entana ka arahi-maso ny tahirin’entana ary angataham-panazavana izy ireo ny antony fiakarambidy nefa mbola tsy miditra fotoanan’ny maitso ahitra isika. Ilaina koa ny manaja ny fitsipiky ny fifaninanana madio mba ho tombontsoan’ny mpanjifa. II – FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA Tapaka tao anatin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fandraisana ny didim-panjakana manaraka etoana : FIADIDIANA NY REPOBLIKA Didim-panjakana mandrava ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny fanatanterahana ny fitantanana ara-kajy mirindra (Agence Nationale de Réalisation de l’E-gouvernance) MINISITERAN’NY FANAJARIANA NY TANY, NY TOERA-PONENANA ARY NY ASA VAVENTY Didim-panjakana manambara fa ilain’ny besinimaro ny asa fanamboarana ny lalana « route des […]

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA- ALAROBIA 21 AOGOSITRA 2019

antananarivo 22 aou 2019 (ANTA): I – FAMPAHAFANTARANA TARATASY NATAON’NY FILOHAM-PIRENENA : MITAKY ASA MIVAINGANA: Nanomboka ny fe-potoana niasako dia efa nambarako ombieny ombieny fa ilaina ny asa mivaingana. Efa nasehontsika izany tamin’ny fahafainganan’ny fanapahan-kevitra noraisina sy ny fanatanterahana ireo asa vita tao anatin’izay enimbolana voalohany izay. Ireo no nahatonga ny mpiara-miombon’antoka amintsika nanamafy ny fiaraha-miasan’izy ireo amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Nanao ny fitsidihany voalohany teto amintsika ny filohan’ny Banky Iraisampirenena. Tamin’izany no nanambarany ny hahazo 100 tapitrisa dolara isika entina hanohanana ny teti-bolam-panjakana. Ankoatra izany, vokatry ny fahavononantsika hahatratra ny fahavitan-tena ara-tsakafo amin’ny alalan’ny fanovana ny fambolena sy ny fiompiana dia nampitomboin’ny Banky Iraisam-pirenena avo roa heny ny famatsiam-bola ho an’ny fampitomboana ny fambolena sy fiompiana ary ny fiarovana ny fananan-tany (CASEF). Izany dia hahafantsika manome fanamarinana fananan-tany miisa 2 tapitrisa hatramin’ny taona 2022, ny fanamboarana ireo lalana ambanivohitra mba hampifandraisana ireo mpamokatra sy ireo tsena ary hanohanana ny fanatsarana ny vokatra aondrantsika. Eo ihany koa ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana amin’ny famatsiana ny fanamboarana ny RN5-A sy ny firoson’izany asa izany ankehitriny izay mampiseho ny fahavitrihantsika eo amin’ny fanapahan-kevitra noraisina sy ny fampiarana izany […]

CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Antananarivo, 14 décembre (ANTA) : Un Conseil des ministres s’est tenu ce Jeudi 13 Décembre 2018 à 16 Heures au Palais d’Ambohitsorohitra La séance a débuté par la demande du Président de la République p.i. d’un rapport sur l’état d’avancement des projets de Loi soumis à l’adoption du Parlement. La Loi des Finances 2019, actuellement en 2è lecture à l’Assemblée Nationale et ne semblant pas faire consensus, présage la nécessité de prendre des dispositions, afin d’éviter une situation bloquée dès le début d’année.

CONSEIL DU GOUVERNEMENT À MANTASOA

Antananarivo, 17 décembre (ANTA) : A l’initiative du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ntsay Christian, le Gouvernement a tenu un conseil extraordinaire, ce jour à Mantasoa, pour prendre certaines dispositions par rapport à la conjoncture politique actuelle, et suite à de nouvelles initiatives du Système des Nations Unies, au niveau de sa coopération avec Madagascar.

CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

Antananarivo, 18 octobre (ANTA) : Un Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 17 Octobre 2018 à 10 Heures au Palais d’Ambohitsorohitra La victoire d’hier de l’équipe nationale de Foot-ball sur la Guinée équatoriale, qui ouvre ainsi la voie à la première participation de Madagascar à la phase finale de la CAN, au Cameroun en 2019, a été le premier sujet abordé par le Conseil, saluée de par son caractère historique et du fait de la moisson des efforts déployés ces dernières années. Le Président p.i., qui était dans les tribunes pour soutenir les Barea, a souligné l’importance de l’événement qui constitue un sujet de fierté pour la Nation.