TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA- ALAROBIA 16 OKTOBRA 2019

Antananarivo, 17 octobre 2019 (ANTA): I- FAMPAHAFANTARANA : FITANTANAN-DRAHARAHAM-PANJAKANA : Nandray fanapahan-kevitra hentitra ny filankevitry ny minisitra araka ny toromarika nomen’ny Filoham-pirenena fa atomboka ny faha 21 ny volana Oktobra ny fanaovana ireo « Audience Foraine » eto Antananarivo, ary hitarina any amin’ny faritra isan-tokony ka hamerenana amin’ny laoniny ny raharaham-pitsarana amin’ny alalan’ny fitsarana faobe ireo adi-heloka tsotra izay miandry ny fitsarana azy ireo any am-ponja. Ezaka tsy maintsy atao io manerana ny Nosy indrindra any amin’ireo fonja izay efa feno olona miandry ny fitsarana azy ireo izay mahatratra 60% mameno ny fonja noho ny resaka adi-heloka tsotra sy ny ady madio, hoy ny toromarika entitra nomen’ny Filohampirenena.

PROJET DE DÉVELOPEMENT : UNE NOUVELLE PRISON A VOLAMENA

Antananarivo, 28 septembre 2019 (ANTA) : Le Président de la République s’est rendu dans la région Haute Matsiatra, le 27 septembre 2019 pour procéder aux lancements de plusieurs projets pour le développement de la région. Il s’agit entre autres du nouvel établissement carcéral de Volamena dans le district de Lalangina, du projet de construction du nouveau système d’adduction d’eau potable de la ville de Fianarantsoa dans la commune d’Ankofafa et l’EPP Manarapenitra de Mahamanina.

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA – ALAROBIA 18 SEPTAMBRA 2019

Antananarivo, 19 septambra 2019 (ANTA): I- FAMPAHAFANTARANA Fitantanan-draharaham-panjakana : Mitohy ny fangatahana tatitra mazava ny fomba fanatanterahana sy fandaniana ny PIP voafaritra tao anatin’ny teti-bolam-panjakana nasiam-panintsiana 2019, nataon’ny ministera isan-tokony raha mifanaraka tsara izay voasoratra ao anatiny. Efa nanomboka ny asa fametrahana ireo toerana fakana aina sy fiantsonan’ny fiara isaky ny 100 km manemitra ireo lalam-pirenena nataon’ny zandarimariam-pirenena RN4 – RN7 – RN 25 Efa miantomboka ny fanorenana ireo toerana hametrahana ny zandary any amin’ireo faritra mena any Ranontsara Sud- Beravina- Ambovombe – Andriamena izay hiasan’ny zandary miisa 100 ka ny 25 amin’ireo manamboninahitra ny 75 zandary vao avy nivoaka ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena ka hisahana sy hitety ireo faritra rehetra manodidina ireo toerana hitobiany izy ireo hamerina ny fandriampahalemana amin’ny laoniny. Hahazo fiara vaventy 1 sy fiara tsy mataho-dàlana 02 isaky ny toby ary moto 10 avy izy ireo. Hisy ny toeram-ponenan’izy ireo izay hisy rano sy jiro ary hahafahany miaina tsara. Hipetraka tsy hoela ny brigade anti-kidnapping sy ny fampitaovana azy ireo amin’izany. Ny ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra dia nanazava fa hamerina indray ny asa fitsinjarana entana indray izy ireo manerana ny Nosy […]

PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN: FITSIDIHANA NY « OTME »

Antananarivo, 06 septembre 2019 (ANTA) : Nitsidika ny « Office de Transmission Militaire de l’Etat » (OTME) eny Andafiavaratra ny Praiminisitra Ntsay Christian androany maraina, fitsidihana izay tafiditra hatrany ao anatin’ny fiomanana amin’ny handraisana ny Papa Ray Masina François, filoham-panjakana Vatikana, ka anamafisana ny fijerena sy fandrindrana ny asa mikasika ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Manampy an’ireo ivon-toerana efa miasa amin’ny fanaraha-maso ny filaminana eto Antananarivo eo anivon’ny Foloalindahy, amin’ny alalan’ny fahitalavitra, ny OTME.

NTSAY CHRISTIAN : TOLÉRANCE ZÉRO EN MATIÈRE D’INJUSTICE SOCIALE ET DE MAUVAISE GESTION

Antananarivo, 30 août 2019 (ANTA) : « Démanteler les réseaux de malfaiteurs dans un bref délai ». Dans le cadre de la réalisation des promesses faites par le Président de la République de Madagascar à l’égard du peuple Malagasy, en vue de restaurer l’apaisement et la sécurité dans le pays, et en prévision des mesures drastiques concernant les problèmes sociaux engendrés par les actes de banditisme, aux fins de la restauration de la confiance entre la population, les agents des services déconcentrés, les fonctionnaires du ministère de la Justice, et les forces de l’ordre, le Premier ministre, Ntsay Christian, a conduit une délégation gouvernementale dans les zones principalement exposées audit banditisme, et particulièrement les vols de zébus, dont Antanimeva, dans le district de Morombe, Toliara, et Ikalamavony. La visite s’est focalisée sur des échanges avec la population locale, essentiellement basés sur la concertation. Le Premier ministre, d’avancer que l’État a mis au point de nouvelles stratégies de lutte contre l’insécurité, entre autres, l’initiative du Président de la République d’envoyer des groupements militaires sur place pour contribuer au renforcement du maintien de la sécurité. Ainsi, disait-il, […]

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO NY 03 JOLAY 2019

Antananarivo, 04 jolay 2019 (ANTA) : Toy izao  ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra natao ny 03 jolay 2019 tao amin’ny Lapampanjakana Iavoloha. FAMPAHAFANTARANA 60 TAONA NY FITANTANA NY FANDRAHARAHANA NY FONJA : HISY NY FANKALAZANA NY FAHA-60 TAONAN’NY FITANTANAN-DRAHARAHAN’NY FONJA NY 18 JOLAY 2019 IZAY KARAKARAIN’NY MINISTERAN’NY FITSARANA. MIANTOMBOKA NY ASA FANARENANA SY NY FANAMBORANA LALAN-KELY ANDIANY FAHA-3 : MIROSO NY ASA FANAMBOARANA SY FANARENANA IREO FOTRODRAFITRASA FIVEZIVEZENA SY FIDIOVANA AO ANATIN’NY TETIKASA « LALAN-KELY III » ARAKA NY FAMPAHAFANTARANA NATAON’NY MINISTERAN’NY FANAJARIANA NY TANY, NY TOERAM-PONENANA ARY NY ASA VAVENTY. « NDAO HAMAKY BOKY AN-TSEKOLY » IO NO LOHAHEVITRA VOIZINA HANDRISIHANA NY ZAZA MALAGASY HAMAKY BOKY ANY AN-TSEKOLY ARAKA NY FAMPAHAFANTARANA MIKASIKA NY FANDAHARAN’ASA FAMERENANA NY FITIAVANA VAKY BOKY ENY ANIVON’NY TOERAM-PIANARANA, NATAON’NY MINISTERAN’NY KOLONTSAINA SY NY FIFANDRAISANA TEO ANIVON’NY FILANKEVITRY NY MINISTRA

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY 28 JONA 2019

Antananarivo, 28 jona 2019 (ANTA): Toy izao ny tatitry ny filankevitry ny minisitra androany 28 jona 2019 : « NY DIDY HITSIVOLANA FARANY NAVOAKAN’NY FILOHAM-PIRENENA AMIN’NY ALALAN’NY FAHEFANA MANOKANA NOMEN’NY ANTENIMIERA AZY NY MIKASIKA NY FANAGIAZANA SY FAMERANANA IREO VOLA SY FANANANA TSY MANARA-DALANA NA ILAY ANTSOINA HOE « Recouvrement des avoirs illicites »