REFERENDUM : IL FAUT ATTENDRE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE SELON LA HCC

Antananarivo, 26 avril 2019 (ANTA) : Suite à la consultation de la HCC par le Président de la République Andry Rajoelina par la saisie de la Haute Cour Constitutionnelle pour donner son avis sur le pouvoir du Président de la République de soumettre directement au peuple le vote d’une loi constitutionnelle par voie référendaire, la HCC a publié l’avis suivant :

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISTRA NATAO NY 24 APRILY 2019

Antananarivo, 25 avril 2019 (ANTA) : Toy izao ny tatitry ny filankevitry ny ministra natao ny 24 aprily 2019 : • FAMPAHAFANTARANA : « FIHARIANA : HIANTOKA FAMATSIAMBOLA 2 hetsy ariary ka hatramin’ny 200 tapitrisa ariary» Ny Filoham-pirenena dia nanamafy ary nitondra fanampim-panazavana fa ny « Fihariana » dia hiantoka ny findramam-bolan’ireo tetikasa voafidy, manomboka amin’ny 200 000 Ar (Roa hetsy Ariary) hatramin’ny 200 000 000 Ar (Roan-jato tapitrisa Ariary) amin’ny alalan’ny ireo banky mpiara-miombonantoka. Ny vola dia haverina mandritra ny telo volana ka hatramin’ny telo taona (36 volana), amin’ny zana-bola namoraina sy mifanaraka amin’ny vola indramina. Ankoatra izany dia hamaivanina araka izay azo atao ny antoka takiana amin’ireo mpindram-bola.

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISTRA NATAO NY 19 APRILY 2019 FIANTSOANA NY MPIFIDY HANEHO NY HEVINY AMIN’NY FANDANIANA NY VOLAVOLAN-DALAMPANORENANA NASIAM-PANITSIANA

Antananarivo, 20 avril 2019 (ANTA):  Nisy ny filan-kevitry ny minisitra izay notontosaina ny Zoma 19 aprily 2019 hariva, ka nandinihana laha-dinika miisa telo : Araka ny fampanantenana nataon’ny Filohan’ny Repoblika nandritra ny fampielezankevitra, dia tsy maintsy omena fahefana bebe kokoa ny any amin’ny faritra fa tsy avela mivangongo eto an-drenivohitra ny fahefana rehetra ka lasa angady tsy mahatapak’ahitra ny any amin’ny faritra tsirairay any.